Is de stad een uitdagende, sociale, aantrekkelijke, gezonde, duurzame en vitale leefomgeving? Nu en in de toekomst?

 
De afgelopen eeuw is de manier waarop de ruimte in de stad wordt gebruikt sterk veranderd. Wonen, werken, bewegen, spelen, sporten vinden door elkaar heen plaats. In de huidige dynamische tijd met sterke sociale, economische en demografische veranderingen levert dat een vernieuwde vraag op voor de Europese stad.
 
´Werken aan de stad´ zal de komende decennia meer en meer gaan over verbeteren, aanpassen en veranderen. Een continu proces van ´stadstimmeren´ waarbij geen standaard recept klaarligt, maar per regio, per stad, per plek, per initiatief en per project gezocht wordt naar een adequate balans. Dat biedt mogelijkheid tot het creëren van interessante mengvormen van programma´s en activiteiten. Nieuwe vormen van wonen, werken en leven die nu en in de toekomst gewenst zijn. Die continue verandering van het gebruik van de stad vraagt om gedegen advies, onderzoek en ontwerp op maat.
 
Europa is de basis waarop Daniel Casas Valle en Vincent Kompier de krachten en kennis bundelen. Sinds 2005 werken zij met veel plezier aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijke dimensie, vaak in samenwerking met andere (ruimtelijke) disciplines om tot optimale resultaten te komen.
 
De belangrijkste hoofdthema´s waaraan zij werken zijn:
+ onderzoek en advies op het gebied van sociaal maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijke dimensie
+ ruimtelijk ontwerp, stedenbouwkundige plannen
+ advies gemeentelijk beleid
+ publicaties en presentaties
.
.
-----

Is the city is a challenging, social, attractive, healthy, sustainable and vital living environment? Now and in the future?

 

During the last century, the use of (urban) space in cities has considerable changed. Living, working, playing, moving, sport, etc.; human activities that intermingle more and more with each other. The actual period (dynamic and uncertain at the same time), with strong social, economic and demographic changes, provides renewed demands and assignments for many European cities.

Working on the European city will be more about improving, adaptation and changing. This is a continue process, where there are no standard answers to questions or problems. Every region, city, place and various (local) initiatives needs specific answers. For this strong and customized advise, research and design is demand, which can provide opportunities for interesting mixing of programs and activities, like new forms of living, working and social spaces.

Europe is the base on which Daniel Casas Valle and Vincent Kompier strengthened their forces. Since 2005, they work together on social issues with a spatial dimension, often in cooperation with other disciplines, to achieve optimum and adequate project results. 

Main themes we are working on:
+ research and advice on social issues and questions with a spatial dimension
+ urban design and plans
+ advice on municipality policy
+ publications / presentations

 
 

CITY